GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103870
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Undheim
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning ved Undheim. Tynt gruslag i toppen over ensgradert sand. Mesteparten av ryggen er bebygd. Utnyttelse av forekomsten synes lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse