GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103872
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Longvatnet
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning sør for Longvatnet. Gruslag i toppen over ensgradert sand. Liten utstrekning og mektighet. Massene har kun lokal interesse. Det er to små massetak i iskontaktskråningen ned mot vatnet.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse