GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103876
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tangjen
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveslette med mye stor blokk i overflata. Trolig liten mektighet. Hele forekomstarealet er beitemark. Ubetydelig grusressurs som er lite interessant for uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse