GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103878
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvstabø
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Om lag 1/3 av forekomsten er bebygd og resten er dyrket. Elveslette med stein og blokk i overflata. Opptil 5 m mektighet over elvenivå. Ubetydelig grusressurs.

1997: Lite interessant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse