GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103880
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Motland
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Smal terrasse av breelvmateriale langs vegen vest for Motland. Terasseskråningen er opptil 20 m høy. Materialet er dårlig sortert og inneholder mye stein og noe blokk. Ett lite massetak i forekomsten er nedlagt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse