GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103882
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkjedal
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av erosjonsrester av en breelvavsetning med toppflate ca. 240 m o.h. Det er flere mindre terrasser i denne høyden. Den største terrassen er Grabakken hvor mulighetene for grusuttak er størst. Det er fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten, noe som begrenser det uttakbare sand- og grusvolumet. Materialet består av sortert sand og grus med noe stein, men synes å være for finkornig for vegformål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse