GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103884
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vimyrbakken
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Markert breelvterrasse sørvest for Byrkjedal. Godt sorterte lag av sand og grus i de øverste 5-6 m. Ensgradert middels sand under. Forekomsten synes å være for finkornig for vegformål, men kan være en viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse