GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103888
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Molaug
(Sist oppdatert 15.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten innerst i Frafjorddalen består av ei stor flomskredvifte sør for dalen ved Kommedal, to breelvterrasser ved Håland og Brådland og lavereliggende elvesletter. Det e rtatt ut store mengder fra flomskredvifta, men uttakene er nå avsluttet og massetaksarealet istandsettes. Det er også muligheter for masseuttak i de to breelvterrassene.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse