GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103890
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frafjord
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elvesletter på begge sider av Frafjordåna. Noen få, små breelvterrasser ligger på 20-25 m oh., og muligheten for videre uttak er knyttet til disse. Mesteparten av den drivverdige delen av forekomsten er tatt ut og planert. Stort foredlingsanlegg for sand og grus ved sjøen. Uttakene i Frafjord er nå avsluttet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse