GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103892
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Giljabekken
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Moreneforekomst øst for Gilja. Grusig morene hvor det er tatt ut noe masse til private lokale formål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse