GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103896
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dirdal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dalfylling med breelvavsatt sand, grus og stein. Materialsammensetningen varierer en del, men massene er egnet for knusing til tekniske formål. Det er tatt ut betydelige mengder fra flere massetak i forekomsten, men det er ingen uttaksaktivitet nå og massetakene er nedlagt og rehabilitert. Det er fremdeles mulig å ta ut masser fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse