GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103898
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rage
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med fjellkjerne. Store deler av forekomsten er drevet til fjell. Materialet består av skrålag av sand og grus og noe stein og blokk. Trolig begrenset drivbart volum tilbake, men en meget viktig forekomst i forsyningen av sand og grus.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse