GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103900
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oltedal
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marker, stort breelvterrasse med terrasseflate i høyde 135-140 moh. (ca. 35 m høyere enn Oltedalsvannet). Massene består av et grovt topplag over skrålag av sand og grus. Det er to store uttak i øst- og sydkant av terrassen. Om lag 1/3 av volumet er utdrevet. Det øvrige arealet er dyrka opp eller bebygd. Dette er en meget viktig grusforekomst og det bør legges tilrette for en maksimal utnyttelse av ressursene.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse