GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103904
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Haug og ryggformet breelvterrasse med flate på 290 m o.h. massene består av godt sorterte lag av grus og sand over ensgradert sand. Massene er generelt for finkornige for bruk til vegformål, men synes godt egnet til betongformål selv om innholdet av grov grus og stein med fordel kunne vært høyere. Massene blir brukt til betong (Skjæveland cementstøperi). En stor del av forekomsten er allerede utdrevet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse