GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103910
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kydland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med iskontakt mellom Indre og Ytre Kylandsvatnet. Ingen snitt viser massesammensetningen. Mesteparten av forekomsten er dyrket, men en haugform midt i forekomsten er delvis skogbevokst. E-39 krysser avsetningen i vestkant. Ubetydelig grusforekomst som synes ikke aktuell for utnyttelse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse