GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103912
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Auestad
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en mektig ryggformet breelvavsetning (esker?) inn mot Husafjellet ved Auestad og mindre rygger og hauger øst for gården ved Selstjørna. Sorterte lag av sand, grus, og stein i hovedryggen. Dårligere sortering øst i forekomsten. Stort massetak nordvest for Austad. Det er tatt ut betydelige mengder fra forekomsten, men uttakene synes nå avsluttet. Det er imidlertid noe masse igjen som bør utnyttes.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse