GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103916
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bollestad
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning på begge sider av Straumåna ved Bollestad. Dårlig sortert steinholdig materiale øst i forekomsten, men grusig og bedre sortert ned mot Edlandsvatnet. Trolig har avsetningen liten mektighet over finkornig materiale.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse