GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103918
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning som strekker seg mellom Langavatnet og Øystrevatnet/Notdavatnet. Det er fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten og utbredelse og massesammensetning er usikker. Forekomsten synes ikke aktuell for kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse