GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103920
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en nedbyggd breelvterrasse nord for Ålgård. Ikke aktuellt for uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse