GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103924
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Edland
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Moreneforekomst med grusig materiale med en del stor blokk og stein. Forekomsten utnyttes for planering til jordbruksformå, men har ingen interesse som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse