PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103926
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dirdal pukkverk
(Sist oppdatert 18.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i fjellet Kammen, mellom Ragevatnet og fjorden. Det er tidligere drevet ved gården Morka. Dette uttaket er nå avslutte og området rehabilitert. Bruddet er nå flyttet opp på fjellet, og det er drevet transporttunnel til knuseverket og utskipningsanlegget. Bergarten varierer en del. I partier opptrer en biotittgneis, middelsgrå, svakt båndet, middelskornet og med diorittisk sammensetning. Varierende glimmerinnhold. Enkelte granatførende lag. I andre deler innholder bergarten mye ortopyroksen og betegnes som en noritt. Det aller meste av produksjonen lastes direkte ut i båt (maksimalt 75.000 tonner). Det meste av produksjonen blir benyttet som ballast og overdekningsmasser for rørledninger offshore. Verket har kapasitet på 1 mill. tonn per år..


Bilder
1. Bilde 1 av foredlingsområde og utskipning
2. Bilde 2 av foredling og utskipning


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse