GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103930
Sola (1124) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarasanden
(Sist oppdatert 15.okt.1996)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvoller med materiale av godt rundet stein/grus og sand. Bimodal kornfordeling. Deler av vollene er utdrevet og planert til jordbruksformål.

1996: Forekomsten er ikke interessant for uttak til kvalitetskrevende formål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse