PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103932
Sola (1124) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyneberg
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på vestsida av Forus-sletta, ca. 12-13 km fra Stavanger sentrum. Området er omgitt av gårder og dyrket mark, slik at reservene er moderate (1-2 mill. m3). Man løser dette problemet ved å senke bunnen i massetaket. Bergarten er en fin- til middelskornet, grå glimmergneis med uregelmessige, tynnere (dm-m) lag med mere glimmerfattige og massive, retningsløse deler. Tynne, cm-tykke kvartsganger er vanlige. I det øvre bruddet er det et sprekkesystem med retning 40/70.)
Massene brukes til kommunalvarepukk av entreprenører som underbygning, grøfter osv. 0-4 mm brukes som dekke til tennis- og fotballbaner, og eksporteres til Polen, Nederland og Danmark. Årsproduksjonen er ca 200 000 tonn, og varierer fra 80 000 til 360 000 tonn. Viktig pukkverk i forsyningen av byggeråstoff i distriktet.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse