GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103934
Randaberg (1127) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Bø
(Sist oppdatert 15.okt.1996)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en markert strandvoll parallelt med kystlinjen, ca. 1 km lang. Materialet består av sand og godt rundet stein/grus.

1996: Forekomsten er bebygd og oppdyrket. Forekomsten er ikke aktuell for kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse