GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103936
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erevik
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en randmorene som strekker seg fra Oanes til Erevik. Materialet er usortert med en del stein og blokk og er tidligere benyttet til enklere lokale formål. Forekomsten er ikke utnyttet på flere år og har ingen betydning i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse