GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103938
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erevik-vest
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten moreneforekomst uten kommersiell interesse vest for Ereviksvatnet. Forekomsten inneholder usorterte masser med en del blokk og stein.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse