GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103942
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stavtjørn
(Sist oppdatert 14.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale øst for Stavtjørn. Massetaket er nedlagt og forekomsten har ingen betydning i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse