GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103944
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvednamoen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasse ved Mæle (30 moh.) og lavereliggende elveterrasser. Massene består av sortert sand og grus med en del stein og blokk i overflata. Det er tidligere tatt ut mye masse fra forekomsten, men de resterende delene er for en stor del bebygd og i dagens situasjon mindre interessant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse