GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103946
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helle
(Sist oppdatert 14.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveterrasser nord for Espedalsåna og en smal breelvterrasse nord for veien. Ingen massetak, men snitt i breelvterrassen indikerer sandige masser. Forekomsten har begrenset mektighet. Forekomsten er tildels bebygd og synes ikke å være aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse