GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103948
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvednamoen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveterrasse nord for Espedalsåna. Det er ingen snitt som gir innsyn i massene, men trolig er det sortert sand og grus med begrenset mektighet. I overflata er det stor blokk. Forekomsten vurderes som mindre viktig i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse