GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103950
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkjeland
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse i høyde 100 moh. Massene består av horisontale lag av sand og grus med 15 meters mektighet over elva i den søndre delen. Nordre del av forekomsten består av ei smal stripe med sorterte løsmasser på oversiden av veien hvor massetak 3 og 4 ligger. Dette området synes mindre interessant for kommersiell utnyttelse. Det er tatt ut betydelige mengder sand og grus fra flere massetak i de sentrale delene av forekomsten, men det tas nå ut masser bare i ett. De resterende ressursene i forekomsten bør utnyttes.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse