GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103952
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løland
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ca. 150 moh. og med den høyeste terrasseflata ca. 48 meter høyere enn Espedalsvatnet. Det er et stort massetak som drives i to nivåer i den sydlige delen av forekomsten. Massene består av et grovt topplag men grov grus og stein over veksling mellom sand og grus og grovere grus og steinlag. I dypere lag består massene av sand med noen gruslag. Forekomsten er en stor og viktig ressurs i forsyningen av byggeråstoff og bør derfor utnyttes maksimalt.

Bilder
1. Bilde av den sydlige delen av forekomsten med massetaket


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse