GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103954
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Espedal
(Sist oppdatert 20.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med en stor deltaflate i sørvest og et mer kupert, ablasjonmorene/dødisterreng på den nordlige delen. Høyeste nivå er om lag 153 moh. Terrassen ved Nedre Espedal ligger i nivå 115 moh, mens laveste punkt i massetaket er ca 15 meter lavere enn dette. Det er store variasjoner i kornstørrelse og lagdeling, og forekomsten har et betydelig innhold av grove masser egnet for knusing. Den nordlige delen med dødisterreng har kvartærgeologisk verneverdi.

Bilder
1. Oversikt over massetaket og forekomsten sett mot nordøst
2. Eskeren i den nordre delen av forekomsten sett mot sørøst
3. Dødisterrenget nord på Forekomsten
4. Bilde fra toppen av massetaket tatt mot sør.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse