GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103956
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørnalia
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en moreneavsetning i Bjørnalia. Noe lagdelt, men usortert materiale med kantet stein. Forekomsten kan benyttes til enklere lokale formål, men har ingen interesse som ressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse