GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103958
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Espedalen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elvedelta i nordøst-enden av Espedalsvatnet. Mesteparten av arealet ligger 0-2 meter over elvenivå, men 2 områder ligger noe høyere. Disse er volumberegnet. Ingen massetak eller snitt, men materialet består trolig av sortert sand og grus. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål, men synes ikke interessant for uttak i dagens situasjon med store uttak lenger nede i dalen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse