GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103960
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Strandavatn
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning vest for Strandavatn. Størst volum sør i forekomsten hvor det er utviklet markert terrasse ca. 40 meter høyere enn vannivået i Strandavatnet. Nordlige del av forekomsten er mer haugete og myrlendt. Forekomsten inneholder godt rundet og sortert sand og grus. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006. Beliggenheten gjør at forekomsten kun har lokal interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse