GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103962
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lyse
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette på begge sider av elva ved Lyse. Noen terrassenivå ligger mer enn 2 meter over elvenivå, ved Lyse gård og helt øst i forekomsten. Mye stein i overflata. Massene er trolig stein- og blokkrike. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006, og beliggenheten tilsier at forekomsten kun har lokal interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse