GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103964
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nerabø
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser på begge sider av Lyseelva og en lavereliggende elveslette. De høyeste terrassene er med i volumanslaget. Forekomsten inneholder trolig godt sorterte skrålag av sand og grus. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006 og beliggenheten tilsier kun lokal interresse..


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse