GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103968
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Strandstøa
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvvifte med små sand- og grus. Store deler av forekomsten er bebygd og har liten verdi som sand- og grusressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse