GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103972
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Østerhus
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en sanduravsetning med flere vannfylte dødisgroper. Forekomsten er antatt å inneholde store sand- og grusressurser av god kvalitet. Det er spor etter flere mindre uttak som ikke lenger er i bruk. Arealbruken på forekomsten er jordbruk og jordbruksbebyggelse. Forekomsten inneholder masser som egner seg for knusing og er en viktig ressurs i dette området. Det bør ikke foretas omdisponering av arealbruken som hindrer framtidig utnyttelse av disse viktige ressursene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse