GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103974
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatne
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter to adskilte breelvavsetninger skilt av elva. Den sydligste har de største materialmektighetene og er følgelig mest interessant som ressurs betraktet, men det meste av massene er alt drevet ut. De resterende massene bør tas ut fra forekomsten og arealene rehabiliteres og eventuelt dyrkes opp.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse