GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103980
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førland
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er helt nedbygd og uten verdi som sand- og grusressurs.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse