GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103982
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjellbrekk
(Sist oppdatert 02.mai.1986)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Kjellbrekk ligger en mindre haug-/ryggformet eskerlignende breelvavsetning. Forekomsten er pr. dato vanskelig tilgjengelig, men arealet innen det avgrensede omriådet er skogkledd. Mektigheten av ressursene er forholdsvis begrensede og forekomsten vil neppe få noen stor betydning for områdets sand- og grusforsyning. Forekomsten er ikke befart etter første gangs registrering.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse