GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103984
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen østre
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dette er den største og viktigste sand- og grusavsetningen i området. Forekomsten inneholder godt sortert sand og grus av god kvalitet. Området i tilknytning til det store massetaket er ubebygd dyrkamark. Forekomsten er en viktig lokal ressurs i kommunen.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse