GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103986
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Regnåni
(Sist oppdatert 04.okt.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er liten og må undersøkes nærmere for å bestemme egenskapene til tekniske formål. Området er ubebygd skogsområde.En liten spadegravd sjakt viser at materialet sannsynlivis er dominert av vekslende lag med sand og grus. Nytt uttaksområde nær ved kan indikere utnyttbare masser og en meget viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse