GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103988
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botne
(Sist oppdatert 22.jul.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdeltaet ved Botne har vært en viktig ressurs for områdets sand- og grusforsyning. Riksvegen går over den gjenstående ryggen mot Botnevatnet og de gjenværende ressurser er svært begrensede. Bare i den østlige delen er det noe masse igjen. Bunnen av massetaket er oppdyrket og forekomsten vurderes i dag som lite viktig i forsyningen av sand og grus.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse