GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103990
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvam
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en hug-/ryggformet moreneavsetning ved Kvam. Et lite snitt ved fylkesvegen tyder på at ryggen i partier kan inneholde grusig (vannbehgandlet) morene. Forekomsten inneholder relativt grovkornig materiale med mye grus og noe stein. Det er umulig å anslå et sikkert volum for massene innen det stiplede omrisset. Det er ingen uttak i forekomsten og neppe aktuelt for uttak pga mye bebyggelse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse