GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103992
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skåravågen
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter to adskilte breelvvifter. På ressurskartet er de to omrissene slått sammen med et stiplet omriss. I den østligste viften er det meste av massene allerede tatt ut og uttaket er tilbakeført til jordbruksformål. De resterende massene er svært grove og videre uttak vil kreve en omfattende knuseprosess. I den vestligste vifta er kornstørrelsen mer gunstig, og som ved foredling vil gi et godt tilslag til ulike tekniske formål. Det meste av arealet er bebygd og dyrka og gjør forekomsten lite interessant til annet enn lokale formål.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse