GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103994
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen vestre
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mindre breelvterrasse like vest for forekomst 9 Dalen øst. Et lite massetak viser sand og grus. Mindre volum og bebyggelse gjør denne forekomsten mindre interessant som grusressurs.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse