GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103996
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holane
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mindre sanduravsetning som sees i sammenheng med Østerhusavsetningen. Det er tatt ut store mengder fra forekomsten. Massetaket er nedlagt og arealene oppdyrket, mens et nytt uttak er åpnet. Et snitt i et massetak viser godt sortert grus over noe grusig sand. Forekomsten inneholder fortsatt masser godt egnet til tekniske formål og er en viktig ressurs i kommunen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse